Pelerini în Ţara Sfântă

În Ţara Sfântă, am fost şi noi pelerini.

Pământul Făgăduinţei, Ţara Binecuvântata, Pământul Hărăzit, Ţara Dorită, Ţara Sfântă – cum a fost denumită în Biblie – este locul fierbinte unde se întretaie izvoarele creştinismului, iudaismului şi mahomedanismului. Un teritoriu ce nu depăşeşte 40 000 kilometri pătraţi, ale cărui munţi, ape, pustiuri şi aşezări se află de mai bine de două milenii în memoria colectivă a comunităţilor de pe întreg mapamondul.

După tumultul călătoriei, printre pustiurile şi ţinuturile ei stâncoase, regăseşti miracolul promisiunii trăite şi de cele 12 seminţii ale lui Israel aşezate aici. Căci « …Domnul, Dumnezeul tău, te va face să intri într-o ţară bună şi cuprinsă, unde-s pâraie de apă şi izvoare ale adâcurilor ce ţâşnesc prin câmpuri şi prin munţi, ţară de grâu şi de orz, ţară de vii, de smochini şi rodii, ţară de măslini, untdelemn şi miere… »

Printre oamenii fără număr de diverse seminţii ce vin, fără sfârşit, de pretutindeni, am fost şi noi pelerini fericiţi de-a fi împlinit visul călătoriei în Ţara Sfântă, aleasă ca loc de-ntâlnire a cerului cu pământul.