Să facem Muzeul „Omului Nou” din fosta Doftana!

Campania Mişcarea de Rezistenţă

Ruinăm şi distrugem. De două decenii ne războim cu trecutul. Dintr-o epocă dispărută ce mai transmitem urmaşilor?

Fidel promovării şi conservării vestigiilor culturale şi istorice, ziarul Jurnalul Naţional împreună cu Asociaţia Română de Ecologie Politică (ONG) lansează proiectul Muzeului “Omului Nou”: să facem un  loc al memoriei colective şi al reflecţiei istorice din paraginile Muzeului-Penitenciar Doftana.

Fără politica dreptei sau stângii, va fi o oglindă a cotidianului comunist. Fără regrete şi nostalgii, dar şi fără ură sau părtinire. Vizitându-l, să retrăieşti calendarul unei civilizaţii recent încheiate.  La fel cum Muzeul Satului din Bucureşti este o instituţie reprezentativă pentru etnografia românească,  Muzeului “Omului Nou” să devină  obiectiv cultural etalon pentru civilizaţia secolului XX în Europa de Est şi Centrală.   

Cu fonduri locale, naţionale şi europene putem fonda un muzeu unicat al cotidianului zilelor săptămânii – de lucru şi sărbătoare, al vârstelor, statusurilor  şi practicilor dintr-un regim totalitar ce şi-a propus o “viaţă nouă” pentru “omul nou”. Obiecte casnice şi urbane, fotografii, filme, înregistrări audio-vizuale, mărturii şi amintiri, producţie culturală şi industrială, scrieri politice şi literare, opere de artă şi kitsch-uri specifice… să conservăm – acuma măcar! –  din ce-a rămas. Şi să reconstruim corabia eşuată a civilizaţiei “lagărului comunist”, imperiul cel mai vast din istoria omenirii. Cu  habitatul apartamentului “stas” şi al atelierului de uzină, atmosfera competiţiilor sportive de masă şi paradelor, ambientul concediilor prin sindicat, creşei, orfelinatului şi cantinei, “folclorul nou” şi muzica patriotică, filmele şi emisiunile radioului şi televiziunii cu “conţinut politico-educativ”, fenomenele proceselor politice, cozilor la alimente şi întrecerilor socialiste, epopeea producţiilor record şi  a şantierelor de muncă şi creaţie …

Pe locul destinat “cinstirii luptei eroilor clasei muncitoare împotriva burghezo-moşierimii” am fonda astfel un prim muzeu românesc de ultimă generaţie. Aşa cum sunt Memorialul din Caen, Terror Haza Muzeum (Budapesta) sau Muzeul Holocaustului (Ierusalim), instituţii care funcţionează utilizând tehnologie media de vârf, după principiile multi-funcţionalităţii şi comunicării interactive.  

Vă invităm, dragi cititori, să vă asociaţi proiectului nostru: Muzeul “Omului Nou” din Valea Doftanei. Să construim un spaţiu al amintirii şi cunoaşterii istorice, unic în lume şi reprezentativ pentru cotidianul trăit de o treime dintre oamenii planetei în cea de-a doua jumătate a secolului XX.