Manualul de psihologie politică

Anul acesta am lansat ediţia electronică a manualului de psihologie socială. Studenţii îl pot downloada gratuit de aici.

 

Iată cuprinsul:

I. Ce este psihologia socială? ………………………………… 10

I.1. Obiectul psihologiei sociale……………………………. 10

I.2. Scurtă incursiune în istoria disciplinei……………. 21

II. Metodologia și etica disciplinei ………………………… 34

II.1. Relaţiile cu alte ştiinţe………………………………….. 34

II.2. Metode și tehnici de cercetare ……………………… 40

II.3. Consideraţii etice și pragmatice …………………….. 57

III. Gândirea socială și procesele de atri­buire ………. 60

III.1. Câmpul cogniţiei sociale…………………………….. 60

III.2. Percepţia celorlalţi …………………………………….. 61

III.3 Procesele de atribuire …………………………………. 67

III.4. Erorile de atribuire …………………………………….. 72

IV. Sinele şi celălalt………………………………………………. 76

IV.1. Sinele și contextul social …………………………….. 76

IV.2. Conceptul de sine………………………………………. 78

IV.3. Afilierea …………………………………………………… 93

IV.4. Teoriile atracţiei ………………………………………… 98

IV.5. Prietenia şi dragostea ………………………………. 101

V. Memorie colectivă şi reprezentări sociale……….. 115

V.1. Memoria socială ……………………………………….. 115

V.2. Procesul și produsul reprezentărilor sociale .. 129

VI. Relaţii şi procese de grup ……………………………… 139

VI.1. Există o psihologie a națiunilor? ……………….. 139

VI.2. Definiţii şi caracteristici ale grupului ………… 142

VI.3. Individ şi grup ………………………………………… 148

VII. Aspecte psihologice ale conducerii ………………. 157

VII.1. Individ, mulţime, conducător………………….. 157

VII.2. Putere, conducere şi influenţă …………………. 163

VII.3. Ipostaze ale fenomenului conducerii ……….. 166

VII.4. Comportament şi stil de conducere …………. 169

VIII. Influenţa  socială…………………………………………. 175

VIII.1. Conformism şi supunere………………………… 175

VIII.2. Conducerea şi subordonaţii …………………… 182

VIII.3. Luarea deciziilor de grup……………………….. 185

VIII.4. Influenţa mulţimii………………………………….. 189

IX. Agresivitatea…………………………………………………. 195

IX.1. Cauzele agresivității ………………………………… 195

IX.2. Perspectiva psihologiei sociale asupra agresivității…….. 200

IX.3 Violenţa din audio-vizual………………………….. 205

IX.4. Controlul agresivităţii ……………………………… 209

X. Comportamentul pro-social …………………………….. 212

X.1. Individ şi trebuinţe pro-sociale ………………….. 212

X.2. Definiții și teorii ………………………………………… 218

X.3. Cultura şi altruismul………………………………….. 222

X.4. Influenţele asupra comportamentului prosocial 226

XI. Comunicarea socială………………………………………. 230

XI.1. Concepte şi relaţii…………………………………….. 230

XI.2. Criterii de clasificare şi tipuri de comunicare 234

XI.3. Comunicare și persuasiune……………………….. 236

XI.4. Comunicare, ideologie  şi propagandă ………. 242

XI.5. Stil şi discurs politic – „limba de lemn” comunistă…… 248

Bibliografie     253